Program de lucru : Luni - Vineri.. 7 - 14

Protectia datelor personale (GDPR)

ARSMED S.A. - Centrul Medical Dr. Pop Eugeniu (denumit în continuare „ARSMED”), în calitate de furnizor de servicii medicale, cu sediul în Oradea, str.Constantin Brâncoveanu nr.2, jud.Bihor, dorește să răspundă solicitării dumneavoastră de a beneficia de servicii de asistență medicală (consultații și tratamente) drept pentru care prelucreaza o serie din datele dumneavoastră personale.

ARSMED va utiliza datele personale ale dumneavoastra exclusiv în scopul planificarii/programarii serviciilor medicale, acordarii serviciilor medicale și conformarii ARSMED la prevederile legale care guverneaza activitatea de asistenta medicala în Romania.

ARSMED prelucrează urmatoarele date cu caracter personal:•date de identificare (nume, prenume, cod numeric personal),•date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu),•date privind calitatea de asigurat (asigurari de sănătate și sociale),•date privind sănătatea trecută, prezentă și viitoare (acestea includ informații despre dvs. colectate în cadrul înscrierii la servicii de asistență medicală sau în cadrul acordării serviciilor respective astfel cum sunt menționate în Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului și în Regulamentului UE 2016/679, alin.35).

Aceste date cu caracter personal ar putea fi comunicate pe parcursul unui episod de boală către:

• Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (dacă v-ați prezentat în regim asigurat);

• medicul care a eliberat biletul de trimitere în baza căruia ați solicitat serviciul medical (dacă este cazul).

În funcție de scopul utilizarii datelor personale, perioada prelucrării acestora este: de la inițierea episodului de boală până la termenul obligatoriu de arhivare pentru toate documentele medicale, respectiv până la predarea Cardului ARSMED („uită-mă”) pentru datele de identificare și de contact utilizate în planificarea telefonică.

Prelucrarea datelor personale se va face pe baza Consimtamantului informat semnat de dvs. Refuzul semnarii Consimtamantului informat ne pune în imposibilitatea planificarii/programarii/acordarii serviciilor medicale.

 

Datele personale colectate de ARSMED se supun reglementarilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Conform acestor reglementari beneficiați de următoarele drepturi:

● dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;

● dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către ARSMED;

● dreptul la rectificare– aveţi dreptul de a corecta datele pe care ARSMED le deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete;

● dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor)– în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţine ARSMED să fie şterse din evidenţele noastre;

● dreptul la restricţionarea prelucrării– în anumite condiţii, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către ARSMED;

● dreptul la portabilitatea datelor– aveţi dreptul de a primi datele cu caracte personal care au fost furnizate către ARSMED într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea ARSMED;

● dreptul de a vă opune în orice moment,din motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele cu caracte personal ce vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;

● dreptul de a formula obiecţii –aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de procesare;

● plângeri –aveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal. Toate întrebările şi plângerile dumneavoastră vor fi prelucrate de către responsabilul cu protecţia datelor din cadrul ARSMED în timp util şi în concordanţă cu procedurile interne instituite. Plângerile pot fi trimise la adresa de email office@arsmed.ro cu subiectul „DPO”.

● dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghereîn situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;

● dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Va informam ca ARSMED, prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat în sediul instituției, (cai de acces, holuri, coridoare) - prelucrează imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurării securității acestora, a spațiilor și a patrimoniului Societatii.

Informațiile și datele personale (imaginile) înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către ARSMED.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate: 30 de zile.

Datele personale (imaginile) colectate de sistemul de supraveghere video se supun reglementarilor Regulamentului (UE) 2016/679.

Aceste date pot fi comunicate și unor organe, organisme expres prevăzute de lege.

 

Ca expresie a preocuparii privind protecția datelor personale pe care le gestioneaza, ARSMED a desemnat un responsabil cu protecţia datelor la nivelul Societatii, datele de contact ale acestuia fiind e-mail: office@arsmed.ro nr. Telefon: 0359 418400.